SSD odzyskiwanie danych

kontroler dysku SSD

Wymogi stawiane dyskom SSD to przede wszystkim niezawodność i  szybkość działania. Nowoczesne dyski SSD , najprościej rzecz ujmując składają się z kontrolera i kości pamięci NAND. Kontrolery stosuje się w ściśle określonych celach.

Zastosowanie chipów pamięci typu NAND FLASH w dyskach SSD, wymaga przeprowadzenia kilku działań w celu optymalizacji zapisu i odczytu informacji na dysku SSD. Wszystkie te działania podejmuje kontroler wykonując kod wewnętrznego oprogramowania – firmware. Jednym z podstawowych zadań kontrolera jest translacja adresu sektora dyskowego do fizycznego adresu strony pamięci NAND . Translacja jest nieodzowna, ponieważ system operacyjny adresuje dane do zapisania na dysku używając wielkości sektora 512B, zaś rozmiar konstrukcyjny klasycznej strony pamięci chipa NAND FLASH stanowi 8 lub 16kB. (Strona jest najmniejszym rozmiarem dostępnym dla operacji zapisu i odczytu, a strony składają się na bloki. Blok jest minimalnym rozmiarem dla operacji kasowania).

W pamięci NAND nie można zapisać strony przed wcześniejszym wykasowaniem całego bloku pamięci. Jeden Blok pamięci mieści od 256 do 512 stron. Wszystkimi procesami odczytu, zapisu i kasowania zawiaduje kontroler i musi on tak rozporządzać procesem translacji adresów, by współgrał on z procesem porządkowania zbędnych danych (garbage collection). Proces GC defragmentuje bloki pamięci w taki sposób, aby użyteczne dane były przeniesione do pustych stron pamięci tak, aby maksymalnie zapełnić blok. Natomiast Blok z danymi, które nie są już użyteczne, może zostać wykasowany w między czasie i w ten sposób przysposobiony do dalszego zapisu. Innym ważnym zadaniem kontrolera jest dystrybucja danych pomiędzy wszystkimi blokami pamięci NAND FLASH w ten sposób, aby zrównoważyć ich zużycie. Proces ten jest oparty na miernikach cykli zapisu/kasowania bloków pamięci.

Wszystkie procesy kontrolera muszą uwzględniać mapę uszkodzonych bloków, która jest tworzona w momencie uruchomienia dysku i jest zwiększana w przypadku pojawienia się nowych podczas użytkowania dysku. Kontroler mapuje je do odpowiedniej strefy zapasowej.

Oprócz tego często kontroler jest odpowiedzialny za kompresję danych w celu zwiększenia prędkości zapisu i odczytu danych.

Kontroler dysku SSD oraz kart pamięci SD często wprowadza dodatkowe algorytmy detekcji i korekcji błędów BCH, LDPC hard oraz soft decoding w zależności od rodzaju chipów pamięci. Kontrolery (Phison S10, kontrolery SD) stosują algorytmy BCH, ponieważ obsługują pamięci poziomu 2D . W przypadku chipów 3D stosuje się algorytm LDPC. Np. (Phison S11). Do każdej partii zapisywanych danych Kontrolery SSD generują bity ECC, które są zapisywane na specjalnych stronach pamięci. W przypadku wykrycia błędów danych, kontroler korzysta z  tych dodatkowych bitów ECC w celu korekcji błędów danych. W takim przypadku blok źródłowy oznaczany jest jako niesprawny a dane skorygowane przenoszone są do nowej strony.

W przypadku niekorygowalnych za pomocą bitów ECC,  błędów danych, kontroler podejmie próbę odczytu przy zmiennych napięciach odniesienia według algorytmu LDPC za pomocą oprogramowania.

Kontrolery dysków SSD mają z założenia gwarantować niezawodną pracę dysku SSD w całym okresie jego użytkowania, jednak życie pokazuje, że mogą być właśnie przyczyną jego awarii.

Z powyższego wynika, że kontroler dysku SSD ma wiele skomplikowanych zadań, które musi wykonywać niemalże równocześnie. Stąd też trudności w odzyskiwaniu danych z dysku SSD. Wszystkie algorytmy i zadania kontrolera muszą zostać odtworzone przez inżynierów. Inaczej odtworzenie użytecznych danych będzie niemożliwe.

Więcej informacji:

https://www.alldatarecovery.pl/ssd/244-satafirm-s11

https://eclicto.pl/odzyskiwanie-danych/odzyskiwanie-danych-z-uszkodzonego-dysku-ssd/

https://www.alldatarecovery.pl/ssd/219-technologia-ssd-wady-zalety-naprawa-i-odzyskiwanie-plikow

 

Odwiedza nas 298 gości oraz 0 użytkowników.

Centrum Odzyskiwania Danych


CENTRUM ODZYSKIWANIA DANYCH

Opaczewska 43/8

02-201 WARSZAWA

TEL: 609 123 321

Szukaj

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID na dyskach SSD
Odzyskiwanie danych z macierzy RAID na dyskach SSD
Wadliwe oprogramowanie dysków SSD HP
Wadliwe oprogramowanie dysków SSD HP
Oprogramowanie Firmware CX300 cx400
Oprogramowanie Firmware CX300 cx400
Zasada działania kontrolera dysku SSD
Zasada działania kontrolera dysku SSD
Początek strony